Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17-07-2018 και ώρα 13:30

Share

Αριθμ. Πρωτ: 9586

Σας καλούμε να έλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

1. Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

2. Εγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Αστική Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων στο κέντρο της Δ.Κ. Τσαριτσάνης»

3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου διαχείρισης του «Κληροδοτήματος Παπαϊωάννου Βασιλείου Τ.Κ. Καρυάς»

4. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου εξέτασης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της «Δασικής Εκτάσεως Σκοτίνα»

5. Έγκριση δαπάνης, προσδιορισμός ποσού, δέσμευση και διάθεση πίστωσης, για την απόδοση του 25% των εσόδων του Α' Εξαμήνου 2018 από την «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων» προς την οικεία Περιφέρεια.

6. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση έφεσης της «Αρσένης Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου

7. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής του κ. Τζιμάκα Μιχαήλ.

8. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ένδικων μέσων σε διαταγή πληρωμής της ΔΕΗ ΑΕ κατά του Δήμου Ελασσόνας

Ελασσόνα, 13-07-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοτικά Νέα

article thumbnail

Συνάντηση με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Υποστράτηγο Ιωάννης Τόλια, συνοδευόμενο από τον Διοικητή του Α.Τ Ελασσόνας Πέτρο Μουταφίδη πρ [ ... ]

article thumbnail

Την Τετάρτη 1η Αυγούστου, από τις 09:30 το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, ειδικό τμήμα της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείο Λάρισας, θα βρίσκεται στο Δημαρχείο Ελασσόνας [ ... ]

article thumbnail

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΑ ΘΕΣΣ Μετά την έκδοση του πλαισίου Ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου / Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου απ [ ... ]

article thumbnail

Ο Δήμος Ελασσόνας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο "YOUROPE:Joining paths to build a better perception of Europe" το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Ευρώπη για τους Πο [ ... ]

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 11:14
Οι Διοικητές ΠΥ στον Δήμαρχο Ελασσόνας
article thumbnail

Τον νέο Διοικητή της Π.Υ Λάρισας κ. Ζήση Μπρούζα, συνοδευόμενο από τον Διοικητή της Π.Υ Ελασσόνας κ. Λευτέρη Μουλτσιά, δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ.  [ ... ]

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
Ευχετήρια κάρτα
article thumbnail

               

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση για την Τρίτη ηλικία
article thumbnail

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟ [ ... ]