Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27-07-2018 ώρα 13:30

  • Εκτύπωση

 Αρ. Πρωτ.: 10033

Σας καλούμε να προσέλθετε στηδημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας, την 27η Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία Ελασσόνας

2. Γνωμοδότηση για την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων, ιδιοκτησίας της «ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Βοδιανά», στο 2οχλμ Ελασσόνας Λάρισας.

3. Εισήγηση για την έγκριση προμελέτης ανοικτού κολυμβητηρίου Ελασσόνας

4. Εξέταση αίτησης εκμίσθωσης ακινήτου, στην περιοχή Καλυβίων από την COSMOTE, για την τοποθέτηση εγκατάστασης σταθμού βάσης.

5. Λήψη απόφασης περί ελέγχουν νομιμότητας ή μη της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας του Αργυρίου Κωνσταντίνου καθώς και της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου του εν λόγω καταστήματος, έπειτα από Εισαγγελική Παραγγελία Διενέργειας Προκαταρκτικής Εξέτασης .

 Ελασσόνα 24-07-2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διονύσιος Αθαν. Μπαλούκας