Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2017

Share
  1. pdf-logo ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 101
  2. pdf-logo ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 102
  3. pdf-logo ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ 101
  4. pdf-logo ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ 102
  5. pdf-logo ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΗΣ 101
  6. pdf-logo ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΗΣ 102
  7. pdf-logo ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 101
  8. pdf-logo ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 102
  9. pdf-logo ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  10. pdf-logo ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
Ευχετήρια κάρτα
article thumbnail

               

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση για την Τρίτη ηλικία
article thumbnail

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟ [ ... ]