Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2017

Share
  1. pdf-logo ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 101
  2. pdf-logo ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ 102
  3. pdf-logo ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ 101
  4. pdf-logo ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ 102
  5. pdf-logo ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΗΣ 101
  6. pdf-logo ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΗΣ 102
  7. pdf-logo ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 101
  8. pdf-logo ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 102
  9. pdf-logo ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  10. pdf-logo ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

    

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
article thumbnail

 

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
Ευχετήρια κάρτα
article thumbnail