Ανακοίνωση Δίμηνα 2018

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκδηλώσεις - γεγονότα

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
Ευχετήρια κάρτα
article thumbnail

               

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση
article thumbnail

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018
Πρόσκληση για την Τρίτη ηλικία
article thumbnail

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟ [ ... ]