Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 30-11-2016 ώρα 14:00

 • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ' αριθμό 24/2016 μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Αντιχασίων, Λιβαδίου, Σαρανταπόρου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

2. Έγκριση της υπ' αριθμό 25/2016 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία Κέντρου Κοινότητας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

3. Έγκριση της «Κυκλοφοριακής Μελέτης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ορθομαρμάρωση οστεοφυλακίων κοιμητηρίου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ραμπών και τεχνικών στην ΔΕ Ολύμπου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός χώρου στάθμευσης στο ΚΤΕΛ Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών από Ελασσόνα έως Γεφύρι Γιάννενας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

8. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου «Υδροδότηση Τ.Κ. Καρυάς – Συκαμινέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

9. Έγκριση της μελέτης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης και έργων σύνδεσης με την Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας για την Δ.Κ. Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

10. Έγκριση 1ου Σ.Π. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης και έργων σύνδεσης με την Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας για την Δ.Κ. Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

11. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Μεταφορά νερού και υδροδότηση Ελασσόνας από πηγές Κεφαλοβρύσου» στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

12. Έγκριση της μελέτης «Μελέτη υδραυλική – Η/Μ δικτύων αποχέτευσης – ομβρίων στο Δ.Δ. Κρανιάς». Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

13. Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγούς καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Σταύρο Μπουμπουνάρα στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

14. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Κωτούκας.

15. Παροχή γνωμοδότησης για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης ανέγερση μεταλλικού βουστασίου ιδιοκτησίας του κ. Θωμά Κωσταφάκα στη θέση «Αρμαγάνι» του Οικισμού Ασπροχώματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπαευθυμίου.

16. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

17. Αποδοχή και απόδοση της επιχορήγησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

18. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Νοεμβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

19. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας

20. Εξέταση αιτήματος Αντωνίου Μπαλούκα για καταβολή αποζημίωσης λόγω ένταξης οικοπέδου ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλης Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

21. Εξέταση αιτήματος επιστροφής ποσού εγγύησης που είχε καταβληθεί για την μίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φλάμπουρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

22. Έγκριση απ' ευθείας μίσθωσης των εγκαταστάσεων του αναψυκτηρίου στην Ελασσόνα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

23. Έγκριση μερικής τροποποίησης της υπ' αριθμό 223/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τους όρους εκμίσθωσης των δημοτικών χώρων εκδηλώσεων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

24. Σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

25. Σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

26. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ – Νέα Φάση)» και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

27. Εξέταση αιτημάτων συλλόγων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επισυναπτόμενα αρχεία 3ου θέματος

 1. pdf-logo ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 2. pdf-logo ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΔ1_2_11_16-Model
 3. pdf-logo Χ1 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
 4. pdf-logo Χ1_ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ_21_11_1_2-Model
 5. pdf-logo Χ2_ΧΑΡΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ__1_11_16-Model
 6. pdf-logo Χ4Α _ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤ ΣΗΜΑΝΣΗ 1
 7. pdf-logo Χ4Α_ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤ ΣΗΜΑΝΣΗ 27_11_16-Model
 8. pdf-logo Χ4Α_ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤ ΣΗΜΑΝΣΗ 7_11_16-Model
 9. pdf-logo Χ4Α_ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤ ΣΗΜΑΝΣΗ 37_11_16-Model
 10. pdf-logo Χ4Α_ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤ ΣΗΜΑΝΣΗ 47_11_16-Model
 11. pdf-logo Χ4Α_ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤ ΣΗΜΑΝΣΗ 57_11_16-Model
 12. pdf-logo Χ5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 13. pdf-logo Χ6_ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_28-Model
 14. pdf-logo Χ7_ΧΑΡΤΗΣ a ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_28-Model
 15. pdf-logo Χ8_ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _7_11_16-Model
 16. pdf-logo Χ8_ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕk1_7_11_16-Model
 17. pdf-logo Χ8_ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕk2_7_11_16-Model
 18. pdf-logo Χ8_ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΕk3_7_11_16-Model
 19. pdf-logo Χ9 ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΑΤΑΣΕΩΝ
 20. pdf-logo ΧΑΡΤΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Επισυναπτόμενα αρχεία 16ου θέματος

1. pdf-logo 5η Αναμόρφωση 2016