Συνάντηση δικτύωσης και συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Share

Την Τρίτη 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Κοινότητας Ελασσόνας συνάντηση ενημέρωσης και κατάρτισης με τον επιστημονικό συνεργάτη και συντονιστή του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων (ΔΥΠΣΕΑ) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, κο Κωνσταντίνο Παναγούλη. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει αναπτύξει κινητή δομή Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής εργαζομένων στην περιφέρεια Θεσσαλίας και υλοποιούνται υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε εργαζόμενους και ανέργους με σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, την βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και πληροφόρηση για θέματα εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Συζητήθηκε μεταξύ των δυο φορέων η δυνατότητα οργάνωσης εργαστηρίων αλλά και ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής. Τα σεμινάρια θα αφορούν τα παρακάτω θέματα: Βιογραφικό σημείωμα-συνοδευτική επιστολή, τρόποι αναζήτησης εργασίας, συνέντευξη, εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Ελασσόνας στις Νέες Εργατικές Κατοικίες Ελασσόνας και στο τηλ. 2493022676, από 7:00-15:00.

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους όπως ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης και σίτισης, προβλήματα διαβίωσης με στόχο την ενημέρωση για προγράμματα συμβουλευτικού, εκπαιδευτικού, επαγγελματικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. To Κέντρο Κοινότητας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Εκδηλώσεις - γεγονότα

article thumbnail

    

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
article thumbnail

 

Τετάρτη 4 Απριλίου 2018
Ευχετήρια κάρτα
article thumbnail