Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04-03-2020 και ώρα 12:00

  • Εκτύπωση
Ελασσόνα 28-02-2020
Αρ. Πρωτ.: 3142

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας, την 4η Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης.

2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού σταθερής τηλεφωνίας με συνοδά έργα οδοποιίας σε θέση της Κοινότητας Κρανέας.

4. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δραστηριότητες μονάδας επεξεργασίας γάλακτος που βρίσκεται στο 4ο χλμ. της Ε.Ο Ελασσόνας – Δεσκάτης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Καρανίκας

Πληρ. : Ευθαλία Γκόλτσιου
Τηλ.: 2493 350245