Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-10-2020 και ώρα 12:00

  • Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ελασσόνα 21-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                        Αρ. Πρωτ.:20184
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40 200 Ελασσόνα
Πληρ. : Ευθαλία Γκόλτσιου
Τηλ.: 2493 350245

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας, την 26η Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για την υποβολή της πρότασης «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων ανάπλασης της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη ποταμού» στην πρόσκληση «Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών» του Πράσινου Ταμείου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Καρανίκας