Πρόσκληση δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10-11-2020 και ώρα 09:00 έως 11:00

  • Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελασσόνας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ελασσόνα 06-11-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      Αρ.Πρωτ.21380
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57,40200 Ελασσόνα
Πληρ: Δάσιου Μελιτίνη                                                          Προς: Τα μέλη της Οικονομικής
Τηλ: 2493350241 Επιτροπής του Δήμου
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σας καλούμε σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη από ώρα 09:00 π.μ. και έως ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.10.2019), σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), τις αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-2020, και 60249/22-09-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Επίσης όσα μέλη δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή και την ψήφο τους, μέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, στα τηλέφωνα 2493350224-254 και στο ΦΑΞ 2493022310 έως ώρα 12:00 π.μ. της 09-11-2020, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

2. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ»

4. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

5. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ».

6. Έγκριση της υπ' αριθμό 9/2020 μελέτης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ».

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ»

9. Ορισμός ορθής αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου της αρ.219/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της με αρ.14/2020 αγωγής του κ.Ιωαννίδη Άγγελου κατά του Δήμου και ορισμός αμοιβής

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της με αρ.19/2020 αγωγής της «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» κατά του Δήμου και ορισμός αμοιβής

12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της με αρ.20/2020 αγωγής της «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» κατά του Δήμου και ορισμός αμοιβής

13. Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης ισχύος του υφιστάμενου Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων, μέσων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ελασσόνας και έγκριση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο από νέους ενδιαφερόμενους καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχή σας, παρακαλούμε ενημερώστε εγκαίρως στο τηλ.2493350241 και 2493350224.

Επί των θεμάτων σας επισυνάπτουμε τις σχετικές εισηγήσεις καθώς και την πρόταση επί της οποίας καλείστε να ψηφίσετε, έως του διαστήματος που προσδιορίζεται ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ