Πρόσκληση δια περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-11-2020 και ώρα 09:00 έως 11:00

  • Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελασσόνας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ελασσόνα 19-11-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   Αρ.Πρωτ.22338
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57,40200 Ελασσόνα
Πληρ: Δάσιου Μελιτίνη                                      Προς: Τα μέλη της Οικονομικής
Τηλ: 2493350241 Επιτροπής του Δήμου
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σας καλούμε σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, την 23η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα από ώρα 09:00 π.μ. και έως ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.10.2019), σε συνδυασµό µε το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ( ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), τις αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-2020, και 60249/22-09-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Επίσης όσα μέλη δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή και την ψήφο τους, μέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, στα τηλέφωνα 2493350224-254 και στο ΦΑΞ 2493022310 ή παραδίδοντας διά ζώσης το σχετικό έντυπο εισηγήσεων – ψηφοφορίας έως ώρα 11:00 π.μ. της 23-11-2020, για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση της με αρ.2571/11-11-2020 απόφασης Δημάρχου περί απολύμανσης κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19)

2. Εισήγηση αποδοχής των όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Ελασσόνας Ν. Λαρίσης με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει

3. Εισήγηση 8ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2020.

4. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου Καλλιθέας»

6. Απαλλαγή υπόλογων Προέδρων (πάγιας προκαταβολής)

7. Απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης πρώην Δημοτικού Συμβούλου και ορισμός αμοιβής

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης Δημοτικού Συμβούλου και ορισμός αμοιβής

10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου έπειτα από την με αρ.κατ.872/22-10-2020 κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας του κ.Αδάμου Ιωάννη κατά του Δήμου και ορισμός αμοιβής.

11. Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

12. Έγκριση υποβολής συμπληρωματικής αίτησης του Δήμου Ελασσόνας στο Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ "Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απασχόλησης μακροχρόνια 8.500 ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών".

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχή σας, παρακαλούμε ενημερώστε εγκαίρως στο τηλ.2493350241 και 2493350224.

Επί των θεμάτων σας επισυνάπτουμε τις σχετικές εισηγήσεις καθώς και την πρόταση επί της οποίας καλείστε να ψηφίσετε, έως του διαστήματος που προσδιορίζεται ανωτέρω.

Σημειώνεται δε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θα ανακοινωθούν από τον κ. Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ