Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

  • Εκτύπωση

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 110.000,00 € με το Φ.Π.Α., χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ