Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

  • Εκτύπωση

Για να δείτε αναλυτικά την απόφαση, παρακαλώ πατήστε εδώ