Απόφαση τιμολογιακής πολιτικής άρδευσης για το έτος 2022

  • Εκτύπωση

dimoslogo

Δείτε την υπ΄αριθμ. 44/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εδώ