Διακήρυξη προμήθειας δεξαμενής άρδευσης στην ΤΚ Γιαννωτών

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ». Ο προϋπολογισμός είναι τριάντα ένα χιλιάδες ευρώ (31.000,00 € ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ελασσόνα την 18-12-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ (έναρξη) έως 12:00 π.μ. (λήξη) στα γραφεία του Δήμου Ελασσόνας στην οδό 6ης Οκτωβρίου 57. Στην περίπτωση όπου ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί ή κριθεί άγονος, τότε θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την 23-12-2013 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως στον παραπάνω τόπο ή δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικώς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματος προμηθειών(τηλ. 24933-50253/244)

Να δημοσιευθεί την 12-12-2013

• Σε μία εφημερίδα

• Στο «Διάυγεια»

• Στο site www.elassona.gov.gr

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ