Διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας

  • Εκτύπωση

Γνωστοποιείται, ότι ο Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας – Νομού Λάρισας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφορά για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας που η μίσθωσή τους έχει λήξει.

Η δημοπρασία, θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας του Δήμου Ελασσόνας οδός 6ης Οκτωβρίου 57, την 20η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή ολοκλήρωσης των δημοπρασιών για οποιοδήποτε λόγο, αυτές θα επαναληφθούν την ίδια ώρα, την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 και ημέρα Τετάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Ελασσόνας καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια κ. Παύλου Πανδώρα τηλ. 2493350205.

Η παρούσα, διατίθεται δωρεάν στο site του Δήμου www.dimoselassonas.gr , στο Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των ανωτέρω αναφερομένων Οικισμών για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Για την περίληψη διακύρυξης πατήστε εδώ

Για την διακύρυξη πατήστε εδώ

Για τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης πατήστε εδώ