Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης ΔΣ 18-04-2013 ώρα:18:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής της πράξης «Ανέγερση 1ου 9θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας» στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.Πρόσκληση

2. Έγκριση υποβολής της πράξης «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική αναζωογόνηση 2012 – 2015», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος», Μέτρο 3.3. «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

3. Έγκριση υποβολής της πράξης «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική αναζωογόνηση 2012 – 2015», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος», Μέτρο 3.3. «Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

4. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται εκτάκτως λόγω λήξης των προθεσμιών υποβολής των ανωτέρω πράξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ