Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 28-05-2013 ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2013 του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

3. Έγκριση επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

4. Έγκριση δικαστικού συμβιβασμού για την αποπληρωμή του έργου «Δρόμος Λεύκης». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων εποχικών ή έκτακτων αναγκών. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

6. Έγκριση πινάκων νομέων έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

7. Έγκριση επιχορήγησης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με το ποσό των 50.000 €. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

8. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 77.225,63 € στο πλαίσιο του Ν. 3756/2009 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους της χώρας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

9. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα Λιβαδίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

10. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Βαρσάμης.

11. Εξέταση αιτήματος των κ.κ. Θεοδώρου Πινιάρα και Δέσποινας Πινιάρα - Αργυρίου για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Βαρσάμης.

12. Έγκριση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην «HELLAS ON LINE». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Βαρσάμης.

13. Έγκριση της υπ' αριθμό 4/2013 μελέτης του έργου «Κατασκευή ράμπας και WC για πρόσβαση ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λυκουδίου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Δημιουργία νέων θέσεων ταφής στην Δ.Κ. Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τοπικής κατολίσθησης εντός ορίων οικισμού Δ.Κ. Βερδικούσιας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

17. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Μεταφορά νερού και υδροδότηση Ελασσόνας από πηγές Κεφαλοβρύσου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε αρδευτικά αντλιοστάσια». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου ΚΤΕΛ και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

20. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

21. Έγκριση ανακαθορισμού της αρδευτικής περιόδου έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ