Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 09-08-2013 ώρα 12:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Νικόλαος Καψάλης.

  2. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του 1ου Υποέργου της Πράξης «Περιβαλλοντική αποκατάσταση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Ελασσόνας (Παράπλευρα του Διοικητηρίου και στο Ο.Τ. Γ321)». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του 1ου Υποέργου της Πράξης «Περιβαλλοντική αποκατάσταση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Ελασσόνας (Παράπλευρα του Διοικητηρίου και στο Ο.Τ. Γ321)». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

  4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκαταστάσεις πρώην Κοινοτικών Καταστημάτων». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

  5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε πρόγραμμα τηλεϊατρικής. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

  6. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων του Δήμου λόγω παλαιότητας και ασύμφορης συντήρησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Έξαρχος.

  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής από κοινόχρηστη δημοτική έκταση στη Δ.Κ.Eλασσόνας – Ο.Τ. Γ321 (τμήμα πλατείας –πεζοδρόμου) για κατεδάφιση κατασκευής. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

  8. Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ