Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 06-09-2013 ώρα 13:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων της Τ.Α. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

4. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

5. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 154.451,26 € στο πλαίσιο του Ν. 3756/2009 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους της χώρας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

6. Αποδοχή και κατανομή ποσού 144.490,00 € της 5ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

7. Έγκριση συμπλήρωσης του πίνακα νομέων έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

8. Επιβεβαίωση της πρόθεσης του Δήμου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή φράγματος το Δ.Δ. Φαρμάκης». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

9. Έγκριση εκποίησης χρήσιμης ξυλείας του δημοτικού δάσους Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

10. Έγκριση της μελέτης του έργου «Διάνοιξη αγροτικής οδού στη θέση «Ροδιές» της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

11. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Περιβαλλοντική αποκατάσταση – Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ελασσόνας (Παράπλευρα του Διοικητηρίου και στο Ο.Τ. Γ321). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

12. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Η/Μ προμελέτης, της αρχιτεκτονικής προμελέτης και της στατικής προμελέτης του έργου «Υποδομές αγροτικού και λαογραφικού πολιτισμού. Διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων εκδηλώσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ράμπας και WC για πρόσβαση ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λυκουδίου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις πρώην κοινοτικών καταστημάτων». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

16. Παροχή γνωμοδότησης για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων στην Δ.Κ. Λιβαδίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

17. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων των Τ.Κ: Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Δολίχης, Καλλιθέας, Κεφαλοβρύσου, Κοκκινόγης, Λουτρού, Μαγούλας, Μεσοχωρίου, Πραιτωρίου, Στεφανοβούνου, Συκαμινέας, Συκέας, Φλάμπουρου, λόγω λήξης των σχετικών μισθωτηρίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

18. Εξέταση αιτήματος του Γυμναστικού Συλλόγου Ένωση Ελασσόνας για οικονομική επιχορήγηση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

19. Εξέταση αιτήματος της εταιρίας COSMOTE για μείωση του μισθώματος του χώρου στη θέση «Δρυμός» όπου έχει εγκατεστημένο σταθμό κινητής τηλεφωνίας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

20. Εξέταση αιτήματος της εταιρίας VODAFONE για παράταση των συμβάσεων και μείωση των μισθωμάτων των χώρων στις θέσεις «Τσάρα Γκέκας», «Ύψωμα Δραγασιά», «Ύψωμα Μασντηράχη» και «Χονδρή Ράχη» όπου εγκατεστημένους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας.

21. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Απανταχού Κρυοβρισιωτών για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κρυόβρυσης με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

22. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ