Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 25-10-2013 ώρα 13:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014 – 2015. Ανάκληση της υπ' αριθμό 209/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ