Πρόσκληση Συνεδρίασης & Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 06-12-2013

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ελασσόνας οικονομικού έτους 2012.

 

Επίσης σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 6η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

3. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

4. Έγκριση ανάθεσης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2013. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

6. Έγκριση διαγραφής απαιτήσεων του Δήμου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

7. Παροχή γνωμοδότησης για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών από Ελασσόνα – Γεφύρι Γιάννενας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

9. Έγκριση της υπ' αριθμό 15/2013 μελέτης του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων Κ.Χ. Δ.Ε. Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

10. Έγκριση της επικαιροποιημένης «Αρχιτεκτονικής μελέτης επισκευής και συντήρησης του τούρκικου τελωνείου Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αντιχασίων, Λιβαδίου, Ολύμπου, Σαρανταπόρου και Καρυάς». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

12. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 104.699,15 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την κάλυψη των δαπανών υλοποίησης του θεσμού του σχολικού τροχονόμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

13. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνος Κορακίδης.

14. Έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Μικ. Ελευθεροχωρίου από τον ΟΤΕ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

15. Εξέταση αιτήματος του κ. Ιωάννη Αδάμου για μίσθωση δημοτικής έκτασης 13.909 τ.μ. και των εγκαταστάσεων του παλαιού λατομείου στη θέση Ξυρόκαμπος του Οικισμού Αγιονερίου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

16. Παροχή γνωμοδότησης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας εντός δημόσιας δασικής έκτασης στην κ. Ιωάννα Καρκατσέλα στη θέση «Πλατύδρομος» της Δ.Κ. Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,00 MW της Εταιρείας Γκαμέσα Ενεργειακή Ελλάς Α.Ε.» στη θέση «Μαυρολίθαρο» επί της Κορυφογραμμής «Βουνί» (Δ.Ε. Αντιχασίων). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

18. Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσβαση στο Όλυμπο μέσω του στρατοπέδου του ΚΕΟΑΧ. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

19. Τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

Σημ: Τα σχετικά αρχεία, έχουν αποσταλεί σε όσους διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimoselassonas.gr). Όσοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να τα αναζητήσουν στην Γραμματεία του Δημάρχου.

Συνημμένα αρχεία:

  1. 3η Αναμόρφωση 2013 ΝΠΔΔ
  2. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013
  3. 4η Αναμόρφωση 2013
  4. Έκθεση ελέγχου 2012
  5. Έκθεση Οικονομικής προς ΔΣ 2012
  6. Ισολογισμός έτους 2012
  7. Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2014
  8. Πιστοποιητικό 2012
  9. Προσάρτημα έτους 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ