Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 14-02-2014 ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας υλικών συντήρησης, επισκευής και επέκτασης αρδευτικών εγκαταστάσεων και αντλιοστασίων». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

2. Έγκριση, λόγω αναπομπής, του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κων/νος Κορακίδης.

3. Έγκριση, λόγω αναπομπής, του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κων/νος Κορακίδης.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 101.900,22 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην ιδιοκτησία Κουτούμπα στην Τ.Κ. Ευαγγελισμού. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

6. Εξέταση αιτημάτων μείωσης των καταβαλλόμενων μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων (καταστημάτων). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

7. Έγκριση ανοίγματος νέων τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

8. Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης Βαρσάμης.

9. Έγκριση διοργάνωσης του Διεθνή Αγώνα Ορειβατικού Σκι στον Όλυμπο. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ