Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 16-04-2014 ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός και διάθεση βοσκοτόπων για το έτος 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

2. Επικαιροποίηση της απόφασης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου στο Παράρτημα Ελασσόνας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Εισηγητής ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

4. Έγκριση της μελέτης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης της Περιφερειακής οδού Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

5. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργο κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Δ.Δ. Κρανέας». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

6. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΤΥΔΚ . Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

7. Έγκριση της αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης «Περιβαλλοντική αποκατάσταση πλατείας τούρκικου τελωνείου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

8. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διάνοιξη αγροτικής οδού στη θέση Ροδιές Τ.Κ. Παλαιοκάστρου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Περιβαλλοντική αποκατάσταση – διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Ελασσόνας (Παράπλευρα του Διοικητηρίου και στο Ο.Τ. Γ321)». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

10. Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

11. Έγκριση της μελέτης «Χωροθέτηση και ειδική τεχνική μελέτη λειτουργίας κοιμητηρίου οικισμού Λιβαδίου». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

12. Εξέταση κοινού αιτήματος των Συλλόγων της Τ.Κ. Καλυβίων (Πολιτιστικού, Αθλητικού και Ορειβατικού) για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων για την εξυπηρέτησή τους. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

13. Παροχή γνωμοδότησης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας της κ. Παναγιωτάκογλου Κυριακούλας εντός δημόσιας δασικής έκτασης της Τ.Κ. Συκέας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

14. Εξέταση αιτήματος της κ. Τέγου Θεοδώρας για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δρυμού με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής της μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην διοργάνωση, με το Επιμελητήριο Λάρισας, του Πανελληνίου Φεστιβάλ Τραγουδιού Ολύμπου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

16. Εξέταση αιτήματος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών προς την Ελλάδα Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

17. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δομένικου για στήριξη των προσπαθειών του στη διεκδίκηση των αποζημιώσεων από το Ιταλικό Κράτος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

18. Εξέταση αιτήματος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Sarantaporo.gr. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Πασχόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ