Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 25-07-2014 ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β' Τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

3. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

4. Έγκριση απόδοσης στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας της χρηματοδότησης ΚΑΠ μηνός Ιουλίου ύψους 30.251,98 €». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

5. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Κορακίδης.

6. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 154.451,27 € για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του Ν. 3756/2009. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

7. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 51.000,00 € για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

8. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 (Δόσεις 10η και 11η 2013). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

9. Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Χαρίσιος Γκουντούρας.

10. Έγκριση Ισολογισμού έτους χρήσης 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Χαρίσιος Γκουντούρας.

11. Εξέταση αιτήματος της Ι.Μ. Ελασσόνας για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

12. Έγκριση πινάκων νομέων έτους 2014. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

13. Σύσταση Επιτροπών Προσωρινής και Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων και κλήρωση των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

14. Έγκριση της προμελέτης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Κρανέας».Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

15. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Μελέτη Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτης Τζιόκας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ