Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 22-9-2014 ώρα 13:30

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για την κάλυψη της δαπάνης επειγουσών εργασιών αποκατάστασης της αγροτικής οδοποιίας των Δ.Ε. Ελασσόνας, Βερδικούσιας και Λιβαδίου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

2. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

3. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

4. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

5. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

6. Ορισμός εκκαθαριστών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

7. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων ύψους 154.219,58 € (των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου) στο πλαίσιο του Ν. 3756/2009 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους της χώρας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

8. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 101.747,37 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

9. Έγκριση απόδοσης στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας της χρηματοδότησης ΚΑΠ μηνός Αυγούστου ύψους 30.251,98 €. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

10. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

11. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

13. Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου 2 «Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Δ.Δ. Κρανιάς» της Πράξης Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Κρανιάς, κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου 2 «Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Δ.Δ. Κρανιάς» της Πράξης Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Κρανιάς, κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου στο ΚΤΕΛ Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Βλαχογιαννίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή υδρομάστευσης στον Οικισμό Σκοπιάς της Τ.Κ. Φλάμπουρου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

18. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

19. Σύσταση Επιτροπών Προσωρινής και Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων και κλήρωση των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

20. Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βόσκησης σε δασικά τμήματα του δημοτικού δάσους «Τσακνιάς» Δ.Κ. Βερδικούσιας μετά την υλοτόμησή τους. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

21. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση ρυθμιστικής απόφασης καυσοξύλευσης. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

22. Εξέταση αιτημάτων νομέων για παραχώρηση επιπλέον βοσκοτόπου από το περίσσευμα της Δ.Κ. Κρανέας και της Τ.Κ. Άκρης και εξέταση εκπρόθεσμων αιτημάτων εισαγωγής ζώων στον βοσκότοπο των ίδιων Κοινοτήτων. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

23. Εξέταση αιτήματος του κ. Κυπαρίσση Ευριπίδη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δομένικου με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής του μονάδας. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

24. Παροχή γνωμοδότησης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας της κ. Παναγιωτάκογλου Κυριακούλας εντός δημόσιας δασικής έκτασης της Τ.Κ. Συκέας. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

25. Παροχή γνωμοδότησης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας της κ. Καραμπάλιου Βασιλικής εντός δημόσιας δασικής έκτασης της Τ.Κ. Κεφαλοβρύσους. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

26. Παροχή γνωμοδότησης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Αβδουλά Αλέξανδρου εντός δημόσιας δασικής έκτασης της Δ.Κ. Βερδικούσιας. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER της ΑΕΝΟΛ. Α.Ε. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

28. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην εβδομαδιαία εφημερίδα «LARISSA NET». Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 για τον έλεγχο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης εκδιδόμενου προσώπου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ