Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 21-01-2015 ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

3. Κατ' αρχήν έγκριση προετοιμασίας του Δήμου για τη συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας. (Εκπόνηση σχεδίου δράσης, διαβούλευση κλπ). Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

4. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

5. Έγκριση διαγραφής οφειλών του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

6. Έγκριση ανάθεσης έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2012 – 2014 της ΚΕΔΕ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

7. Έγκριση παράλληλης άσκησης, με την Ελληνική Αστυνομία, από τον Δήμο Ελασσόνας ορισμένων εκ των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον Ν. 3731/2008». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

8. Σύσταση επιτροπών παραλαβής και κλήρωση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτές (παραλαβής υπηρεσιών, μεταφορών και εργασιών, παραλαβής εργασιών συντήρησης οχημάτων και παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών των επετειακών εκδηλώσεων «Καυκάκεια» και Τσαριτσάνης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

10. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων την περίοδο της Αποκριάς και διάθεση της σχετική πίστωσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

11. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, νομικές βάσεις πληροφοριών και διαδικτυακές εφαρμογές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

12. Εξέταση αιτήματος απ' ευθείας μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου μετά από άγονο διαγωνισμό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή στεγάστρου λαϊκής αγοράς». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Υδροδότηση τοπικών κοινοτήτων Καρυάς - Συκαμινέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

15. Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και κλήρωση των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

16. Έγκριση της υπ' αριθμό 1/2015 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Ανάδειξη μονοπατιών από Ελασσόνα – Γεφύρι Γιάννενας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων, Κινηματογράφων & Κέντρων Διασκέδασης. Εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

18. Παροχή γνωμοδότησης για την έγκριση επέμβασης υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Γεωργίου Μπατσίλα εντός δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Ισιώματα» της Τ.Κ. Στεφανοβούνου. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

19. Έγκριση αποχώρησης του Δήμου από το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ