Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

2. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Οκτωβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

3. Καθορισμός ειδικοτήτων του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για μη ανταποδοτικές υπηρεσίες. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

4. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

5. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Πυροσβεστικού Σταθμού Ελασσόνας στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

6. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου όπου στεγάζεται η ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

7. Εξέταση αιτήματος του κ. Ηλία Μιαρίτη για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

8. Κατ' αρχήν έγκριση απ' ευθείας αγοράς ιδιωτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

9. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

10. Έγκριση διάθεσης αχρησιμοποίητων υπολοίπων χρηματοδοτήσεων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

11. Έγκριση απευθείας μίσθωσης χώρου τοποθέτησης αναμεταδοτών στη θέση «Μελούνα». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

12. Εξέταση αιτήματος της COSMOTE Α.Ε για παράταση της μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δρυμού όπου είναι τοποθετημένος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

13. Έγκριση σύνδεσης των δημοτικών κτιρίων Ελασσόνας με το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

14. Έγκριση μεταστέγασης του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ κ. Γεώργιος Γιαννούλας.

15. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

16. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση δασικής διάταξης καυσοξύλευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αστέριος Στούπας.

17. Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βοσκής σε δάσος της Δ.Κ. Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

18. Εξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σαρανταπόρου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

19. Εξέταση αιτήματος της κ. Ελένης Καψάλη για αποζημίωση αποθηκευμένων ζωοτροφών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

20. Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

21. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

22. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Γκατζιούρας.

23. Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

24. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέας δημοτικής οδού παράπλευρα του κοινοτικού καταστήματος Βερδικούσιας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου Καλλιθέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Ε. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

29. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων έναντι ΚΤΕΛ». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

30. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή υποδομών (Ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Κ.Χ στην Δ.Κ. Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

31. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

32. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου Καλλιθέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

33. Αποδοχή χρηματοδoτήσεων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

34. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του ΠΕΠ Θεσσαλίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

35. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή καθορισμού αποδέκτη διάθεσης λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δεσκάτης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

36. Έγκριση της τοπογραφικής μελέτης της «Επικαιροποίησης – Ανασύνταξης Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Οικισμού Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ