Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 25-06-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τοπικής κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Δ.Κ. Ελασσόνας για τον καθορισμό χώρου για τη διενέργεια των δοκιμασιών των υποψηφίων οδηγών σύμφωνα με το Ν. 4599/2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

2. Σύσταση επιτροπών για την παραλαβή έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

3. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αστική ανάπλαση Κ.Χ. στο κέντρο της Δ.Κ. Τσαριτσάνης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

5. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

6. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή νομικής συμβουλής και έγκριση της αμοιβής του. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και έγκριση της αμοιβής του. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

9. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνών Μαΐου και Ιουνίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

10. Έγκριση διάθεσης και εκμίσθωσης των χώρων διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

11. Ορισμός υπολόγου του λογαριασμού του έργου «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

12. Έγκριση ανακατανομής πιστώσεων του Προγράμματος Φιλόδημος. Ανάκληση της υπ' αριθμό 127/2019 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

13. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

14. Τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων νεκροταφείων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

15. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

16. Έγκριση μετατόπισης του περιπτέρου της πλατείας Αμπελοκήπων στην Δ.Κ. Ελασσόνας για τις ανάγκες υλοποίησης δημοτικού έργου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

17. Έγκριση προσαρμογής του Κανονισμού της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Ελασσόνας στις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Γκατζιούρας.

18. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντα υδρονομέα άρδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

19. Εξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

20. Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βοσκής σε συστάδες του δάσους «Τσακνιάς» που πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

21. Έγκριση πορισμάτων της επιτροπής καθορισμού του τιμήματος για την απευθείας αγορά ιδιωτικών ακινήτων για τις ανάγκες του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Δολίχης». Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

22. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Γκατζιούρας.

23. Εξέταση αιτημάτων Συλλόγων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.


Συνημμένα:

  1. 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019
  2. 4η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2019
  3. 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019
  4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ α΄τριμήνου 2019
  5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΖΑΡΙΟΥ 2019
  6. Κατανομή ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ νέα 5η Αναμόρφωση
  7. ΣΑΤΑ 3

 

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ