Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 19-11-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 14:00

  • Εκτύπωση
Ελασσόνα 15-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 17838

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

2. Εκλογή των τριών (3) αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

3. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη νέα δημοτική περίοδο. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

4. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

5. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση μετατάξεων υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στον Δήμο Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

6. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

7. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

8. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

9. Έγκριση ανακατανομής των πιστώσεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

10. Έγκριση της υπ' αριθμό 8/2019 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Κοινότητας Καρυάς». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

11. Έγκριση της υπ' αριθμό 9/2019 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Κοινότητα Ευαγγελισμού». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

12. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

13. Έγκριση της μελέτης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριος Καρανίκας.

14. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρανίκας.

15. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρανίκας.

16. Σύσταση της Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους για την προμήθεια «Εξοπλισμός 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Καρανίκας.

17. Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕΛ για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης και έργων σύνδεσης με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ελασσόνας για την Δ.Κ. Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

18. Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕΛ για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Κρανέας Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

20. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της Π.Ε. Λάρισας για το έτος 2020. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

21. Γνωμοδότηση επί της πρότασης μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Κίμων Τσούρης.

22. Σύσταση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κοινωνικού Φαρμακείου και Βεστιαρίου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

23. Έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για την απ' ευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φλάμπουρου. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Γεροφωκάς.

24. Έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για την απ' ευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Ασπροχώματος. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Γεροφωκάς.

25. Εξέταση αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Αποστολάρα για μίσθωση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση ξηραντηρίου στην Κοινότητα Γαλανόβρυσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

26. Επανεξέταση αιτήματος του κ. Αθανασίου Κωσταφάκα για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «Σουφλάρι» του Οικισμού Ασπροχώματος λόγω επίκλησης νέων στοιχείων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δραγατσίκης.

27. Έγκριση εκμίσθωσης χώρου στην κεντρική πλατεία Ελασσόνας για την εγκατάσταση παγοδρομίου την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.

28. Εξέταση αιτήσεων της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΠΟΕΛ σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών γηπέδων μετά από παραπομπή του θέματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

29. Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γάτσας.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. κ. Πρόεδρο Κοιν. Λόφου για τη συζήτηση του 26ου θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222