ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-7-2020

  • Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 30/7/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελασσόνα 24-7-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13076
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Ιουλίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
2. Έγκριση εκμίσθωσης αστικών δημοτικών ακινήτων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
3. Έγκριση μεταφοράς του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κτίριο του (παλαιού) 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
4. Έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ιδιωτικού χώρου γραφείων στην Ελασσόνα για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών του Προσώπων. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
5. Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση – ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ν. Γάτσας.
7. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με του Δήμους Θεσσαλονίκης, Λαρισαίων, Αγιάς, Φαρσάλων και Κιλελέρ και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της δράσης των Δήμων ως προς την ισχύ της και τον τρόπο χρηματοδότησης. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
8. Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιρετούς μετά από παραπομπή του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
9. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.
10. Παραλαβή και έγκριση της Διαχειριστικής μελέτης Κοινοτικού Δάσους «Τσακνιά» Βερδικούσιας περιόδου 2019 – 2028. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
11. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση δασικών ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξύλευσης. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
12. Εξέταση αιτήματος της κ. Χριστίνας Καραθανάση για μίσθωση δημοτικής έκτασης στον Οικισμό Λεύκης της Κοινότητας Στεφανοβούνου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
13. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
14. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση της κ. Παρθένας Σεμερτζίδου – Γιώτσα που έχει πρόσωπο επί δημοτικής οδού. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
15. Εξέταση αιτήματος του κ. Κων/νου Κατσαβού για αποζημίωση τμήματος οικοπέδου του το οποίο είναι σε κοινή χρήση στην Κοινότητα Κρανέας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.


Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ