Πρόσκληση Συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, Δημοτικού Συμβουλίου 08-12-2020 ημέρα Τρίτη

  • Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ελασσόνα 3-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 23312
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

2. Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ των σχολικών μονάδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5. Αποδοχή και κατανομή έκτακτης χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών και λοιπών δαπανών που προκλήθηκαν από την από την εμφάνιση του κορονοϊού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΟΚΠΑΠ ύψους 15.000 προκειμένου να καλύψει την υστέρηση εσόδων λόγω του κορονοϊού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

7. Έγκριση μεταφοράς των ποσών χρηματοδοτήσεων έργων για την αναπλήρωση των εσόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών έως την περιέλευση της χρηματοδότησης στον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

8. Έγκριση δωρεάς προκατασκευασμένου οικίσκου στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

9. Έγκριση πορίσματος της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Δρυμού. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

10. Έγκριση ψηφίσματος για την κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αγωγές αποζημίωσης θυμάτων των Κατοχικών Δυνάμεων (1941-1945). Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στην ΔΕΥΑΕΛ της χρήσης δημοτικών αγροτεμαχίων (χρησιδάνειο), τα οποία περιήλθαν στον Δήμο με την διαδικασία αναδασμού στο λεκανοπέδιο Ελασσόνας και σύμφωνα με τον Ν. 674/1977 προορίζονται για έργα κοινής ωφέλειας, με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Αγ. Τριάδα της Κοινότητας Μεσοχωρίου για τις ανάγκες της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ο.Ε. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Αγ. Τριάδα της Κοινότητας Μεσοχωρίου για τις ανάγκες της επιχείρησης ΛΙΑΝΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση "σφαγεία ΒΑΚΡΕΛ" της Κοινότητας Μεσοχωρίου για εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου. Εισηγητής Ν. Γάτσας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση "σφαγεία ΒΑΚΡΕΛ" της Κοινότητας Μεσοχωρίου για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων. Εισηγητής Ν. Γάτσας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

Σημείωση:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Για όσα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση από το χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και έως του αριθμού των επτά (7) ατόμων.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), «Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων».

Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. κ. Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου για τη συζήτηση των θεμάτων 12 – 15.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ