Πρόσκληση Συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, Δημοτικού Συμβουλίου 18-12-2020 ημέρα Παρασκευή

  • Εκτύπωση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ελασσόνα 14-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 24029
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

    Δείτε το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021 εδώ

2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στην ΔΕΥΑΕΛ της χρήσης δημοτικών αγροτεμαχίων (χρησιδάνειο), τα οποία περιήλθαν στον Δήμο με την διαδικασία αναδασμού στο λεκανοπέδιο Ελασσόνας και σύμφωνα με τον Ν. 674/1977 προορίζονται για έργα κοινής ωφέλειας, με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

4. Παραχώρηση γραφείου του Κοινοτικού Καταστήματος Τσαριτσάνης στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση "ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ" σύμφωνα με το άρθρο 185 § 2Α ΚΔΚ. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

5. Εξέταση αιτήματος της κ. Μαρίας Γεωργούλη για απευθείας μίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δομένικου μετά από άγονες δημοπρασίες. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

Σημείωση:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους Κοινοτήτων που δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση από το χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και έως του αριθμού των επτά (7) ατόμων.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), «Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων».

Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Πρόεδροι Κοινοτήτων για τη συζήτηση του 1ου θέματος.
4. Πρόεδροι Κοινοτήτων Ελασσόνας, Τσαριτσάνης, Γαλανόβρυσης για τη συζήτηση του 3ου θέματος.
5. Πρόεδρο Κοινότητας Τσαριτσάνης για τη συζήτηση του 4ου θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ