Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 01-04-2015 ώρα 19:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 1η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

3. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

4. Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

5. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού για την εξόφληση της δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση γραφείων στην έδρα του Καλλικρατικού Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

6. Έγκριση της υπ' αριθμό 5/2015 μελέτης του έργου «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων και βοηθητικού χώρου στο ειδικό σχολείο Γαλανόβρυσης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

7. Έγκριση της υπ' αριθμό 6/2015 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, θέσεων ταφής, οστεοφυλακείων και συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων εντός κοιμητηρίου Δ.Κ Τσαριτσάνης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

8. Έγκριση της υπ' αριθμό 7/2015 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση – αποπεράτωση γραφείων στο Δημαρχείο Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων στο Δ.Δ. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

10. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. Γ321». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

11. Παροχή γνωμοδότησης για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

12. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή καθορισμού κατάλληλων χώρων για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

13. Εξέταση αιτήματος για μείωση του μισθώματος του κυλικείου του Επιβατικού Σταθμού Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

14. Εξέταση αιτήματος του Μορφωτικού και Κοινωνικού Συλλόγου Ελασσόνας «Η ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

15. Εξέταση αιτήματος της Ακαδημίας Έρευνας Παραδοσιακών Χορών για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

16. Εξέταση αιτήματος απ' ευθείας μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «Παλιάμπελα» της Τ.Κ. Μαγούλας μετά από άγονο διαγωνισμό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

17. Εξέταση αίτησης του κ. Χρήστου Τουλίκα για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Δρυμού με σκοπό την αδειοδότηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

18. Παροχή γνωμοδότησης για την απαγόρευση βόσκησης σε συστάδες του δημόσιου δάσους Κοκκινοπηλού που πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Προβίδα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ