Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 14-10-2015 ώρα 19:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 14η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

4. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καφενείου Συκαμινέας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

5. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

6. Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας τεχνικών παιγνίων στο κατάστημα «Καφενείο» της κ. Μαγδ. Χατζηβασιλείου στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

7. Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βόσκησης σε τμήματα των δασών Καρυάς και Κονόσπολης – Διάβας που πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής ο Δ.Σ κ. Νικόλαος Τσουκαρέλας.

8. Παροχή γνωμοδότησης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Παναγιώτη Στεργιούλα σε δημόσια δασική έκταση της Τ.Κ. Συκαμινέας. Εισηγητής ο Δ.Σ κ. Νικόλαος Τσουκαρέλας.

9. Εξέταση αιτήματος του κ. Ευάγγελου Παπαγιάννη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Κρανέας με σκοπό την νομιμοποίηση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής του μονάδας. Εισηγητής ο Δ.Σ κ. Νικόλαος Τσουκαρέλας.

10. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2015. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

11. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υπολοίπου πόλης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δολίχης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

13. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων και κλήρωση των Δ.Σ. για την συμμετοχή τους σε αυτές. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

14. Έγκριση της «Μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Δολίχης». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

15. Έγκριση της υπ' αριθμό 19/2015 μελέτης του έργου «Κατασκευή ραμπών και τεχνικών στην Δ.Ε. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ανέστης Σερετίδης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ