Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ 21-01-2016 ώρα 14:00

  • Εκτύπωση

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νικόλαος Τσιμπόλης.

2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νικόλαος Τσιμπόλης.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 231.329,38 € (Α' Δόση) για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3756/2009. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 693.988,16 € (Β' Δόση) για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3756/2009. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

5. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

6. Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

7. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

8. Σύσταση των επιτροπών παραλαβής και κλήρωση των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

9. Σύσταση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

10. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου στην Ελληνική Αστυνομία για τη στέγαση του Α.Τ. Λιβαδίου. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Μπίσμπας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ