Πρόσκληση Συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, Δημοτικού Συμβουλίου 10-08-2021 ημέρα Τρίτη

  • Εκτύπωση

dimotiko symvoulio elassonas-600x400

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ελασσόνα 6-8-2021
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                              Αριθμ. Πρωτ.: 14091
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την 10η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού σε θέση του Οικισμού Αετοράχης του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

3. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5. Έγκριση κατανομής επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για το έργο «Αποκατάσταση – βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βερδικούσιας». Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

7. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή βοηθητικών χώρων (τουαλέτες) στο ΚΕΠ Ελασσόνας» και κλήρωση των Δ.Σ που θα συμμετέχουν σε αυτή.

8. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Κοινότητες Ευαγγελισμού, Δρυμού και Λιβαδίου. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

9. Έγκριση του πορίσματος της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για την μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μεσοχωρίου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

10. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Για όσα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση από το χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένα ή έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και με τη χρήση προστατευτικής μάσκας (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ' αριθμό 54/2021).

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), «Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων».

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ