Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30-09-2021 ημέρα Πέμπτη

  • Εκτύπωση
dimotiko symvoulio elassonas-600x400
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ελασσόνα 24-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 16839
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Φωτοβολταϊκού πάρκου» στη θέση «Πετρωτό 1» της Κοινότητας Λόφου. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

3. Αποδοχή ένταξης στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας της πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας» και ορισμός υπόλογου διαχειριστή και υπεύθυνου λογαριασμού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Αποδοχή ένταξης στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας της πράξης «Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού καταστήματος Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας» και ορισμός υπόλογου διαχειριστή και υπεύθυνου λογαριασμού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

7. Έγκριση ανακατανομής των πιστώσεων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

8. Έγκριση διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

9. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4823/2021. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Εξέταση κοινού αιτήματος μισθωτών – κατοίκων της Κοινότητας Γαλανόβρυσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

12. Εξέταση αιτήματος για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μεσοχωρίου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

13. Εξέταση αιτήματος για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Συκέας με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

14. Εξέταση αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Γεράνειας για την υλοποίηση προγράμματος γυμναστικής και χορευτικού τμήματος από την ομάδα γυναικών Δ.Ε. Σαρανταπόρου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

15. Εξέταση πρότασης του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ελασσόνας για την ανάληψη από τον Δήμο χρήσης και λειτουργίας του παραδοσιακού οικισμού στη θέση «Πλακόπετρες». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

16. Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

17. Έγκριση παραχώρησης χώρου γραφείου στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

18. Έγκριση σύνδεσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας με το δίκτυο φυσικού αερίου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

19. Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών δράσεων με τον Π.Ο.Ε. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

20. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Δίκτυο Περραιβία του 10ου Ιστορικού Ράλι Ολύμπου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

21. Έγκριση συνδιοργάνωσης με τη Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Καλλιθέας Ελασσόνας του αγώνα «5η Ανάβαση Ελασσόνας». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

22. Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Ομίλου Τσαριτσάνης «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ» για οικονομική ενίσχυση. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ' αριθμό 61/2021).

Για όσα μέλη δεν έχουν εμβολιαστεί θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.