Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 18-11-2021 ημέρα Πέμπτη

  • Εκτύπωση

dimotiko symvoulio elassonas-600x400

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Ελασσόνα 12-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 20205
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος.

2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.

3. Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΕΛ. Ορισμός νέων.

4. Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΑΠ. Ορισμός νέων.

5. Έγκριση κλεισίματος αδρανούς τραπεζικού λογαριασμού και μεταφορά του υπολοίπου του σε ενεργό λογαριασμού του Δήμου.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου.

7. Έγκριση τροποποίησης της 264/2019 απόφασης αναφορικά με τη «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τμημάτων χορωδίας ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθορισμό των αρχών λειτουργίας και του ύψους των σχετικών εισφορών».

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ' αριθμό 66/2021).

Για όσα μέλη δεν έχουν εμβολιαστεί θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:

1. κ. Δήμαρχος.

2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ