Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15-03-2022 ημέρα Τρίτη

  • Εκτύπωση

dimotiko symvoulio elassonas-600x400

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ελασσόνα 11-3-2022
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 3708
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
6ης Οκτωβρίου 57
40200 Ελασσόνα
Πληρ: Ι. Σεμερτζίδης
Τηλ: 2493350222

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ψηφίσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ' τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

3. Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Έγκριση ανακατανομής των πιστώσεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Έγκριση συμψηφισμού οφειλών με την ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Απόδοση στον ΟΚΠΑΠ της τακτικής χρηματοδότησης μηνών Δεκεμβρίου 2021, Ιανουαρίου 2022 και Φεβρουαρίου 2022 ύψους 30.900,66 έκαστη.

7. Έγκριση εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης συστάδων του δάσους «Σκοτίνα» Κοινότητας Βερδικούσιας στον εκεί Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας. Εισηγητής Κ. Δήμκος.

8. Έγκριση εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης συστάδων του δάσους «Τσακνιάς» Κοινότητας Βερδικούσιας στον εκεί Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας. Εισηγητής Κ. Δήμκος.

9. Εξέταση αιτημάτων μείωσης των καταβαλλόμενων μισθωμάτων περιπτέρων στις Κοινότητες Λιβαδίου και Ελασσόνας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

10. Έγκριση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης μηχανήματος έργου (Grader) στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ (απόφ. 63/2021). Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

12. Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 217/2021 απόφασης περί «Έγκρισης τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΟΚΠΑΠ». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

13. Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 231/2020 απόφασης σχετικά με τη «Δωρεά δημοτικού οικοπέδου στην Ελληνική Αστυνομία για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

14. Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης ανέγερση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας Ιωάννη Κουκόλη στην Κοινότητα Καλλιθέας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

15. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στις θέσεις «ΙΣΙΩΜΑΤΑ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΖΑΓΟΡΙ, ΛΕΥΚΑΔΟΥΛΙΑ» της Κοινότητας Βλαχογιαννίου. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

16. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στις θέσεις «ΖΑΓΟΡΙ, ΛΕΥΚΑΔΟΥΛΙΑ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΡΦΙ» των Κοινοτήτων Βλαχογιαννίου, Μεγ. Ελευθεροχωρίου και Μεσοχωρίου. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

17. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση υποσταθμού ανύψωσης τάσης στη θέση «ΑΥΧΗΝ ΜΕΛΟΥΝΑΣ» της Κοινότητας Τσαριτσάνης. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

18. Εξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Γκρεμούρα» της Κοινότητας Γιαννωτών με σκοπό την αδειοδότηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.

19. Εξέταση αιτήματος για πρόωρη διακοπή της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μαγούλας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα (75η Εγκύκλιος ΥΠ. ΕΣ).

Για όσα μέλη δεν έχουν εμβολιαστεί θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Πίνακας Αποδεκτών:
1. κ. Δήμαρχος.
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ