Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας
 

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28/09/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας
 

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 24/08/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας
 

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05-07-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...