Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30/08/2023

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09/05/2023

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03/05/2023

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30/01/2023

Περισσότερα...

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...