Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών ΟΚΠΑΠ

  • Εκτύπωση

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πατήστε εδώ

Για την ΥΔ πατήστε εδώ

Για την ΥΔ περί μη κωλύματος πατήστε εδώ