Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες παιδιάτρου ΟΚΠΑΠ

okpap

Παροχή υπηρεσίας από παιδίατρο για τις ανάγκες έτους 2021-2022 του ΟΚΠΑΠ του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΚΠΑΠ

okpap

Παροχή υπηρεσίας από παιδίατρο για τις ανάγκες έτους 2021-2022 του ΟΚΠΑΠ του Δήμου Ελασσόνας

Περισσότερα...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υπ' αρίθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ

okpap

Δείτε το πρακτικό της Επιτροπής εδώ

Δείτε ανλυικά τον πίνακα μοριοδότησης εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 ΟΚΠΑΠ

okpap

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από ΟΤΑ & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ

Περισσότερα...