Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμπλήρωση του μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο του Δήμου Ελασσόνας για τη διαχείριση έκτακτων αναγκών.

Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, πατήστε εδώ

Για την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, πατήστε εδώ

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, πατήστε εδώ

Για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1, πατήστε εδώ

Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2, πατήστε εδώ