Παρατείνεται η απαγόρευση μετακίνησης σε δάση και επικίνδυνων εργασιών έως 27/8

  • Εκτύπωση

20210806 091551

Η ισχύς της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών»

(Α' 138), όπως αυτή έχει παραταθεί με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε'/8.8.2021 (Β' 3661) και 1019/4/24-η'/12.8.2021 (Β' 3746) κοινές υπουργικές αποφάσεις και όπως οι περιοχές εφαρμογής της έχουν περιορισθεί με την υπό στοιχεία 1019/4/24-ια'/16.8.2021 (Β' 3796) κοινή υπουργική απόφαση, παρατείνεται από τη λήξη της έως την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.

Αναλυτικότερα δείτε την σχετική απόφαση εδώ.