Συνέντευξη τύπου για την οικονομική κατάσταση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ

  • Εκτύπωση

gatsasdeyaelΝ. Γάτσας :Στην επιχείρηση δυστυχώς έχει γίνει 'εγκληματική' διαχείρηση.

 

 

 

Σε προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφους για ενημέρωση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, προχώρησε ο νέος πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ κ.Ι.Τζιουμακλής, στο χώρο συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Ελασσόνας, παρουσία του Δημάρχου κ. Ν.Γάτσα και του διευθυντή της υπηρεσίας κ. Λ.Παππά.

Η συνέντευξη ξεκίνησε και το λόγο πήρε ο πρόεδρος καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας για την παρουσία τους δημοσιογράφους τονίζοντας:

«Δυστυχώς το έργο μας είναι πολύ δύσκολο, απόρροια της κακοδιαχείρισης των προηγούμενων ετών που είχαν ως αποτέλεσμα την μικρή εισπραξιμότητα και την συσσώρευση χρεών προς προμηθευτές και το Δημόσιο. Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια, όπως αποτυπώνεται και στις οικονομικές καταστάσεις της, είναι χειρότερη από ποτέ με τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από τους καταναλωτές να ανέρχονται σε €3.335.604 και τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές σε €755.953. πλέον των οφειλών προς την ΔΕΗ που ξεπερνά το €1,0εκ, καθώς η επιχείρηση πλέον έχει στην εποπτεία της και τις γεωτρήσεις, οι οποίες θα επιβαρύνουν με αυτό το κόστος κάθε χρόνο πλέον την επιχείρηση».

Το λόγο πήρε ο δήμαρχος κ. Ν. Γάτσας ο οποίος αναφέρθηκε και ανέλυσε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δίνουν την τραγική κατάσταση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα τόνισε: «Δυστυχώς οι υποψίες μας επιβεβαιώνονται. Τα τελευταία 5 χρόνια η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής από την διοίκηση. Γνωρίζετε όλοι πως είναι μία ξεχωριστή επιχείρηση της οποίας την διοίκηση και την λειτουργία την έχει εξολοκλήρου στην ευθύνη της το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σχέση του Δήμου Ελασσόνας εμπλέκεται ως κύριος μέτοχος και στην πολιτική απόφαση και ευθύνη σε ποιον θα ορίσει να συντονίζει το όλο έργο της από την θέση του προέδρου. Ο Δήμος Ελασσόνας αφού ενημερωθεί, δεν μπορεί να παρέμβει αλλά να έχει έναν συμβουλευτικό χαρακτήρα ώστε να επηρεάσει. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος.

Επίσης κατά την χρήση του 2014 η επιχείρηση τηρούσε ένα δάνειο με υπόλοιπο €367.000, ενώ εντός του 2019 έλαβε και ένα νέο δάνειο ποσού €300.000 επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Σημειώνεται ότι στο νέο δάνειο, ο κ Ευαγγέλου συναίνεσε για την παροχή εγγύησης και του Δήμο με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα έκδηλη ανησυχία στο Δήμου σχετικά με την εξυπηρέτηση του δανείου όπου σήμερα παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών, μας δείχνουν πως στα αποτέλεσμα η χρήση του 2014 διαμορφώθηκε με κέρδη ποσού €170.000, ενώ από εκείνη την χρήση και μέχρι το 2018 όλες οι χρήσεις διαμορφώθηκαν με ζημίες η οποία εκτοξεύτηκε, αθροιστικά στις €743.728.

Αυτά λοιπόν παραλαμβάνουμε από την 'εγκληματική' διαχείριση του κ. Καραγκόγκου και έπειτα του κ. Σερετίδη, με την ανοχή πάντα του κ. Ευαγγέλου.