Μέχρι 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις περιοχές χωρίς τηλεοπτικό σήμα

  • Εκτύπωση

dwreantv01

 Υπάλληλοι των ΚΕΠ θα διευκολύνουν τους πολίτες

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει ότι από σήμερα Δευτέρα 1 Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, ξεκινάει και πάλι νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων, ώστε οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, να κάνουν αίτηση για τη χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού πρόσβασης τηλεοπτικού σήματος, ο οποίος παρέχεται δωρεάν για 8 χρόνια από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ήδη από τους προηγούμενους κύκλους έχουν επωφεληθεί δεκάδες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίοι και έλαβαν τον δωρεάν εξοπλισμό.

Οι πρόεδροι των περιοχών που δεν έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών (λευκές περιοχές), όπως είναι

√ Αγιονέρι,
√  Αετοράχη,
√  Άκρη (Αντιχασίων),
√  Βαλανίδα (Ελασσόνας),
√  Βρυσοπούλες (Ολύμπου),
√  Γιαννωτά
√  Δολίχη (Λιβαδίου),
√  Ιερά Μονή Σπαρμού,
√  Καρυά,
√  Κουτσούφλιανη (Βερδικούσιας),
√  Κρανέα,
√  Λιβάδι,
√  Λουτρό,
√  Λυκούδι (Σαρανταπόρου)
√  Συκαμινέα (Καρυάς),

θα ενημερώσουν τους κατοίκους για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον αρμόδιο υπάλληλο των ΚΕΠ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΑΦΜ

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

Φωτοτυπία ταυτότητας

Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Τον αριθμό του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr.

Τονίζεται ότι για κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να υπάρχει μία και μόνο μία εγκεκριμένη αίτηση. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις, τότε όλες εκτός από μία - εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια - οφείλουν να απορρίπτονται.