Περίληψη διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του χώρου Λουνα Παρκ για την ετήσια εμποροπανήγυρη στην Ελασσόνα

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/10 & 192 του Ν. 3463/06

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/06 η εκμίσθωση του χώρου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στη Λαϊκή Αγορά για την ετήσια εμποροπανήγυρη που αρχίζει στις 2-09-2015 και διαρκεί έως 5-09-2015.

Η δημοπρασία θα γίνει την 7-08-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Ελασσόνας (αίθουσα συνεδριάσεων) με προφορικές προσφορές ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις 14-08-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 7.000,00 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 700,00 ευρώ (το 1/10 του ποσού της πρώτης προσφοράς άρθρο 3 & 2 του Π.Δ. 270/81) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Π.&Δ.

Για την εκμίσθωση των στεγάστρων που θα λειτουργήσουν οι ταβέρνες η δημοπρασία θα γίνει στις 7-08-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 12.00 π.μ.

Για την ανάδειξη εργολάβου κατασκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού του χώρου της εμποροπανήγυρης η δημοπρασία θα γίνει στις 7-08-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 έως 11.00 π.μ.

Για την εκμίσθωση των στεγάστρων ένδυσης και υπόδησης κ.λπ. ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής η 31-08-2015 και 1-09-2015 στο χώρο της λαϊκής αγοράς όπου και θα λειτουργήσει η εμποροπανήγυρη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο γραφείο του Δήμου στα τηλέφωνα 2493 350205 & 2493 350224 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ