ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, επόπτες άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 01/04/2024 έως και τις 10/04/2024 στο Τμήμα Προσωπικού.

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών

Παράταση ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού  για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών  για τη θέση  ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων  με άδεια  οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και ΠΕΙ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως  και  την Παρασκευή 22-03-2024

Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Συνημμένα αρχεία

Περισσότερα...

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Συνημμένα αρχεία

Περισσότερα...

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Περισσότερα...