ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων πλαστικών χωρίς ποδομοχλό

  • Εκτύπωση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ: 19842

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια 135 κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων πλαστικών χωρίς ποδομοχλό. Ο προϋπολογισμός είναι είκοσι εννέα χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (29.889,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ελασσόνας από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών την Τετάρτη 26/08/2015. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα λήξης η 12.00 π.μ. Στην περίπτωση όπου ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή αναβληθεί για οποιαδήποτε λόγο, αυτός θα επαναληφθεί την Τετάρτη 2/09/2015 στον ίδιο τόπο & ώρα χωρίς όμως να τροποποιηθεί όρος της παρούσης διακήρυξης και χωρίς νέα δημοσίευση.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή € 486,00 ισχύος τουλάχιστον για τριάντα ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως στον παραπάνω τόπο ή δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικώς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του τμήματος προμηθειών.

Τόσο η παρούσα όσο και η αναλυτική διακήρυξη είναι διαθέσιμη δωρεάν στο «Διάυγεια» & στο site του Δήμου www.dimoselassonas.gr

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Ελασσόνα, 11/08/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Πληροφορίες : Κωνσταντίνου Βασίλειος
Τηλέφωνο : 24933 50244
FAX : 24933 23408
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.