Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου "Κέντρο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ελασσόνας"

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Ελασσόνας, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για το έργο «Κέντρο Τουριστικής προβολής του Δήμου Ελασσόνας». Ο προϋπολογισμός του έργου 200.650,00€ χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 46.149,50€ Φ.Π.Α., συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 246.799,50€.

Για τη περίληψη διακήρυξης πατήστε pdf-logo εδώ.

Για την αναλυτική διακήρυξη πατήστε pdf-logo εδώ.

Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε pdf-logo εδώ.